RTDC บริการก่อนการขาย

สำรวจพื้นที่รับทราบความต้องการให้คำแนะนำลูกค้า คำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเทียบกับการใช้ปริมาณแผงโซลาร์เซลล์อย่างเหมาะสม เพื่อการลงทุนที่ประหยัดและคุ้มค่าเงิน

RTDC บริการระหว่างการขาย

นำเสนออุปกรณ์ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์รุ่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทั้งชุดที่ตอบโจทย์การใช้งาน สามารถลดภาระค่าไฟฟ้าได้อย่างแท้จริง

RTDC บริการหลังการขาย

บริการติดตั้ง ทดสอบเดินระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ผ่านอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งแล้ว ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งมอบ พร้อมรับประกันผลงาน มีบริการหลังการขายที่รวดเร็วพร้อมบำรุงตรวจสอบค่าในแผงโซลาร์เซลล์ให้ลูกค้าทุก 3 เดือน

บริการออกแบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์

ออกแบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พลังงานสะอาด ติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อป Solar Rooftop system installation

ใช้พลังงานสะอาด พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ไม่มีวันหมด ด้วยแผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ ที่พัฒนาจากรุ่นเดิมให้ความทนทานและมีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าดีกว่าเดิมมาก คุ้มค่าการลงทุนแน่นอนเกิน 100%

บริษัท อาร์ทีดีซี จำกัด 

ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการให้บริการด้านงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการประหยัดพลังงาน โดยเรามุ่งเน้นไปที่กลุ่มงาน ออกแบบ จัดหา ให้คำปรึกษา และติดตั้งงานระบบไฟฟ้า งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) และงานไฟฟ้าส่องสว่างถนน (Street Light) ด้วยความร่วมมือจากวิศวกรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ 

บริษัท อาร์ทีดีซี จำกัด

บทความ

เรามีทีมวิศวกรออกแบบ ทีมวิศวกรควบคุมงานติดตั้ง ผู้ช่วยวิศวกรและทีมงานติดตั้งครบวงจร ทำให้งานที่เราได้ให้บริการไปนั้นแล้วเสร็จไปได้ด้วยดีทุกๆงาน โดยทางเรามอบความอุ่นใจให้ลูกค้าด้วยการมีการรับประกันผลงานตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ

ทดสอบเดินระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ผ่านอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งแล้ว ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งมอบ พร้อมรับประกันผลงาน มีบริการหลังการขายที่รวดเร็วพร้อมบำรุงตรวจสอบค่าในแผงโซลาร์เซลล์ให้ลูกค้าทุก 3 เดือน

เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและโซลาร์เซลล์ครบวงจร มีวิศวกร โฟร์แมน/ผู้คุมงาน และทีมติดตั้งงานครบวงจรตามมาตรฐาน ส่งมอบงานที่มีคุณภาพ พร้อมรับประกันหลังติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ 2 ปี 

ใช้พลังงานสะอาด พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ไม่มีวันหมด ด้วยแผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ ที่พัฒนาจากรุ่นเดิมให้ความทนทานและมีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าดีกว่าเดิมมาก คุ้มค่าการลงทุนแน่นอนเกิน 100%