แคตตาล็อกออนไลน์

ติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์โรงงานอุตสาหกรรม

ตราสินค้า :  RTDC
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

ติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์โรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

  • PROJECT : YAMATO DENKI 960kW (PV Panel : Jinko 440Wp, Inverter : Huawei 100kW)

Location : จ.พระนครศรีอยุธยา

RTDC รับติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์

การใช้งาน
  • RTDC บริการก่อนการขายสำรวจพื้นที่รับทราบความต้องการให้คำแนะนำลูกค้า คำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเทียบกับการใช้ปริมาณแผงโซล่าเซลบ์อย่างเหมาะสม เพื่อการลงทุนที่ประหยัดและคุ้มค่าเงิน
  • RTDC บริการระหว่างการขายนำเสนออุปกรณ์ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์รุ่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทั้งชุดที่ตอบโจทย์การใช้งาน สามารถลดภาระค่าไฟฟ้าได้อย่างแท้จริง
  • RTDC บริการหลังการขายบริการติดตั้ง ทดสอบเดินระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ผ่านอุปกรณ์โซล่าเซลล์ที่ติดตั้งแล้ว ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งมอบ พร้อมรับประกันผลงาน มีบริการหลังการขายที่รวดเร็วพร้อมบำรุงตรวจสอบค่าในแผงโซล่าเซลล์ให้ลูกค้าทุก 3เดือน 

ตราสินค้า