แคตตาล็อกออนไลน์

รับติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์หลังคาโกดัง

ตราสินค้า :  RTDC
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

รับติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์หลังคาโกดัง รับแก้ปัญหาระบบแผงโซล่าร์เซลล์ 

  • PV Panel : Peimar 340Wp
  • Inverter : ABB 100kW
  • Location : ถ.บางนา-ตราด ก.ม. 22 จ.สมุทรปราการ

PROJECT : Hafele Solar Rooftop 318.24kWp (PV Panel : Peimar 340Wp, Inverter : ABB 100kW) Location : ถ.บางนา-ตราด ก.ม. 22 จ.สมุทรปราการ

การใช้งาน

PROJECT : Hafele Solar Rooftop 318.24kWp (PV Panel : Peimar 340Wp, Inverter : ABB 100kW) Location : ถ.บางนา-ตราด ก.ม. 22 จ.สมุทรปราการ

ตราสินค้า