ผลงานที่ผ่านมา

  • รับติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์โรงพยาบาล

    รับติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์โรงพยาบาล หาบริษัทติดตั้งโซล่าร์เซลล์  ประเทศไทยเป็นเขตที่มีอากาศเป็นอากาศร้อนมากที่สุด ยิ่งร้อนขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีการเปิดเครื่องปรับอากาศมากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนให้ลดลง  บริษัท อาร์ทีดีซี จำกัด  จึงมีการพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ที่เรียกว่า เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อทดแทนการผลิตไฟฟ้ามาติดตั้งบนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัย และบนอาคารต่าง ๆ หรือที่มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "โซลาร์รูฟท็อป" (Solar Rooftop) เพื่อให้บ้านทุกหลังที่ติดตั้งได้ทำการผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองในเวลากลางวัน เป็นการประหยัดไฟฟ้าและลดภาวะโลกร้อนไปด้วย PV Panel : Jinko 440Wp Inverter : SMA 100kW Location : พัทยา  

    หมวดหมู่ : โซลาร์เซล, อุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์, ที่ปรึกษาและวางระบบพลังงานทดแทน

    ดูรายละเอียด

คำค้นสินค้า

ตราสินค้า